More Story

กล้องไหน!? ฟริ้งกว่า GF9 VS XA3

ปะทะความฟรุ้งฟริ้ง! "Fuji X-A3 VS Panasomic Lumix GF9" ✨ กล้องไหนฟริ้งกว่ากัน หลังไมค์เรื่องความฟรุ้งฟริ้งกันมาเยอะมากๆๆๆนะคะสำหรับเจ้าสองตัวนี้...