Other

ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน ด้วย วิทยาสศาตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

ของรอบตัวที่เรามองข้ามอาจจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีค่าได้นะคะ ถ้าเราเอามาวิจัยและพัฒนา เราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าจากสิ่งเหลือใช้ค่ะ เช่น เปลี่ยนกากกาแฟให้กลายเป็นสบู่กาแฟ โดยการปรับสูตรเบสท์สบู่ให...

“แสนสิริ” เปย์หนัก 2,800 ล้านสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลก

ก้าวให้ทันตลาดโลก ยุคนี้จะมองแค่ภายในประเทศไทยคงไม่ได้แล้ว บริษัท/ธุรกิจต่างๆเร่งปรับตัวให้เข้าสู่ตลาดสากล ต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับลงทุนเพื่อขยับขยายธุรกิจการค้า ตลาดอสังหาฯใช่...

Popular